0966.845.944

Cường lực samsung A50

20,000 10,000

còn 8 hàng (có thể đặt hàng trước)

.
.
.
.